Dil Bilgim Ne Düzeyde ?

Dil Bilgim Ne Düzeyde ?

CERF (Common European Framework of Reference for Languages) Düzeyleri Öz Değerlendirme Tablosu

 

 

 

A1

Temel Kullanıcı

A2

Temel Kullanıcı

B1

Bağımsız Kullanıcı

B2

Bağımsız Kullanıcı

C1

Uzman Kullanıcı

C2

Uzman Kullanıcı

Anlama

 

 

Yavaş ve net konuşulduğu zaman kendimle, ailemle, yakın çevremle ilgili aşina olduğum kelimeleri en temel ifadeleri anlayabiliyorum.

Benimle yakından ilintili ifadeleri (ör., en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yakın çevre, çalışma ortamı)  ve sıkça kullanılan kelimeleri anlayabiliyorum. Kısa, net ve basit mesajları ve anonsları anlayabiliyorum.

İşim, okulum, hobilerim ile ilgili net ve standart konuşmaları anlayabiliyorum. Yavaş ve net olarak konuşulduğunda güncel konular ve kişisel ilgi alanlarım ile ilgili radyo ve TV programlarındaki temel konuları anlıyorum.

Yeteri kadar aşina olduğum bir konuda yapılan uzun konuşmaları, verilen dersleri ve karmaşık bile olsa argümanları anlayabiliyorum. Bir çok TV haberini ve güncel konulardaki programları anlıyorum. Aksansız  konuşulan filmlerin çoğunu anlıyorum.

Düzgün bir yapıya sahip olmasa ya da ilintiler üzeri kapalı ortaya konulsa bile bir konuşmayı anlayabiliyorum. Çok fazla çaba sarfetmeden televizyon programlarını ve filmleri anlayabiliyorum.

Aksana adapte olmam için yeterli süre verilirse normal hızda yapılan canlı ya da yayınlanan her türlü konuşmayı anlamakta hiç bir zorluk çekmiyorum.

 

 

Aşina olduğum isimleri, kelimeler ve çok basit cümleleri (ör., uyarı levhaları, posterler, kataloglar, vs)  anlayabiliyorum.

Çok kısa ve basit metinleri okuyabiliyorum. Reklamlar, prospektüsler, menüler, zaman çizelgeleri gibi gündelik belgelerin üzerinde tahmin edilebilir özel bilgileri bulabiliyorum ve kısa basit kişisel yazışmaları anlayabiliyorum.

Çoğunlukla gündelik dilde ya da işimle ilgili konulardaki metinleri anlayabiliyorum. Kişisel yazışmalarda anlatılan olayları, duyguları ve istekleri anlayabiliyorum.

Güncel sorunlar üzerinde tavırlar ve görüşler belirten makale ve raporları okuyabiliyorum. Çağdaş edebiyata ait düz yazıları anlayabiliyorum.

Uzun ve karmaşık teknik ve edebi metinleri anlayabliyorum, farklı üslupları farkedebiliyorum. İlgi alanımda olmasa bile özel makaleleri ve uzun teknik yönergeleri anlayabiliyorum.

El kitapları, özel makaleler, edebi eserler gibi soyut, yapı ya da dil açısından karmaşık her türlü metni okuyabiliyorum.

Konuşma

 

 

 

 

 

Karşı taraf ifadelerini yavaş yavaş tekrar etmeye ve benim yanlış ifadelerimi düzeltmeye açık olduğu sürece basit sözel etkileşim kurabiliyorum. İyi bildiğim konularda ya da acil ihtiyaçlarımla ilgili basit sorular sorabiliyor ya da sorulara cevap verebiliyorum.

Aşina olduğum konular ve faaliyetlerle ilgili basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektiren basit ve rutin iletişim kurabiliyorum. Konuşmayı kendi başıma sürdürebilecek kadar tüm söylenenleri genellikle anlamasam da çok kısa sosyal etkileşimde bulunabiliyorum.

Dilin konuşulduğu bölgelerde seyehat ederken ortaya çıkabilecek durumlarla ilgili etkileşimde bulunabiliyorum. Aşina olduğum, kişisel ilgi alanım ve günlük hayat ile ilgili konularda (ör., aile, hobiler, iş, seyahat,  günlük olaylar) bir konuşmaya hazırlıksız katılabiliyorum.

Ana dili olan birisiyle akıcı ve kendiliğinden gelişen sıradan bir iletişim kurabiliyorum. Bildiğim konularda yapılan tartışmalara aktif katılabiliyorum, görüşlerimi ifade edebiliyor ve savunabiliyorum.

Doğru ifadeleri bulmakta çok çaba göstermeden kendimi akıcı ve kendiliğinden gelişen bir şekilde ifade edebiliyorum. Sosyal ve mesleki amaçlarla dili esnek ve etkili kullanabiliyorum. Düşünce ve görüşleri kesin ve hassas bir biçimde ifade edebiliyorum ve diğer konuşamacıların görüşlerine başarılı bir şekilde katkı verebiliiyorum.

Çok çaba sarfetmeden her türlü konuşma ve tartışmaya katılabiliyorum.  Deyimler ve günlük konuşma dilindeki ifadeleri iyi biliyorum. Kendimi akıcı bir şekilde ifade ediyor, görüşlerimi ince nüansları da içerecek ve anlam kaymasına sebep olmayacak şekilde ifade ediyorum. İfadede bir sorun yaşarsam dinleyenlere çok farkettirmeden geriye dönüp ifadelerime açıklık getirebiliyorum.

 

 

 

Nerede yaşadığımı ve tanıdığım kişileri basit ifade ve cümlelerle anlatabiliyorum.

Ailemi, diğer kişileri, yaşama koşullarımı, eğitim durumumu şimdiki ve en son işimi tanımlayan bir dizi ifade ve cümle kurabiliyorum.

Deneyimlerim, olaylar, hayallerim, umutlarım ve isteklerimi anlatabilmek için farklı ifadeleri basit bir şekilde birbirlerine bağlayabiliyorum. Görüşler ve planlar ile ilgili kısa sebep ve açıklamalar ortaya koyabiliyorum. Bir hikaye, kitap ya da filmin ana konusunu anlatabiliyor ve kendi tepkilerimi tanımlayabiliyorum.

İlgilendiğim konular ile ilgili bir çok konuda net ve ayrıntılı tanımlar verebiliyorum. Bir konuda görüş bildirerek farklı opsiyonların avantaj ya da dezavantajlarını anlatabiliyorum.

Karmaşık konuları, ayrıntıları tanımlayarak, alt başlıkları birleştirerek, özel saptamalarda bulunarek sunabiliyorum ve konuşmayı uygun bir şekilde toparlayarak sonuçlandırabiliyorum.

Net ve akıcı bir tanımlamayı ya da argümanı, dinleyicilerin daha sonra önemli noktaları hatırlamasına yardımcı olacak bir şekilde içeriğine uygun bir üslupla ve etkili bir mantıksal yapı içerisinde sunabiliyorum.

Yazma

 

 

 

 

 

Özel gün kutlaması gibi kısa ve basit mesajları yazabiliyorum. Bir forma benden istenen kişisel bilgileri  yazabiliyorum. Örneğin, bir otel kayıt defterine ismimi, ülkemi, adresimi  girmek gibi.

Kısa ve basit notlar ve mesajlar yazabiliyorum. Örneğin bir konuda birisine teşekkür etmek gibi basit bir kişisel e-posta yazabiliyorum.

Aşina olduğum ya da ilgilendiğim konularda birbirleriyle bağlantılı basit metinler oluşturabiliyorum. Deneyim ve izlenimlerimi anlatan kişisel e-postalar yazabiliyorum.

İlgi alanımla ilgili çeşitli konularda net ve ayrıntılı metinler yazabiliyorum. Bilgi aktarmak ya da bir görüşü lehde ya da aleyhde destekleyecek nedenler ileriye sürmek gibi amaçlarla bir makale ya da rapor yazabiliyorum. Olayların ya da deneyimlerin kişisel açıdan benim için önemlerini anlatan e-postalar yazabiliyorum.

Görüşlerimi belirli bir uzunlukta ifade ederek kendimi net ve iyi yapılandırılmış bi metinle ifade edebiliyorum. Karmaşık konuları bir e-posta, bir makale ya da bir rapor şeklinde anlatarak önemli bulduğum konuları vurguluyabiliyorum. Hedeflediğim okuyucuya uygun bir anlatım biçimi seçebiliyorum.

Uygun bir anlatıma sahip net ve akışı kolay metinler yazabiliyorum. Bir durumu okuyucunun önemli noktaları farkedip hatırlamasına yardımcı olacak bir mantıksal yapıda ortaya koyan karmaşık e-postalar, makaleler ya da raporlar yazabiliyorum. Teknik, mesleki ya da edebi eserlerin özetlerini çıkarabiliyor ya da bu eserler üzerine yorumlar yazabiliyorum.

Daha detaylı bilgi almak için lütfen İletişim Formu bulunan formu doldurunuz.

YZDil.com Hakkımızda

Kolay ve bedava dil öğrenimi mümkün değildir. Eğer mümkün olsaydı çevremizde bir ya da daha fazla yabancı dili bilen, rahatlıkla okuyan, anlayan ve konuşan bir çok insan olurdu. Bir dili kısa sürede gerçekten öğrenmek için yoğun bır eğitim programına katılmak (haftada en az 20 saat) ve öğrenilenleri unutmamak için de o dili kullanmaya devam etmek gerekir. Kısa sürede öğrenmek gibi bir zorunluluğunuz yoksa önerilen bir başka yöntem de haftada bir kaç saatlik düzenli Devamını Oku

CPR certification onlineCPR certification online

YZDil.com Sertifikalarımız

Kurs başlangıcında ücretsiz seviye tespitini tamamlayan kursiyerin seviyesini ve bilgi düzeyini gösteren bir belge istendiği zaman, kursiyerin tamamladığı kurs sonucunda geldiği seviye ve tamamlanan kurs sayısını ve süresini gösteren sertifika kurs bitiminde verilir. Verilen sertifikalar Fransa Hükümeti tarafından akredite olup Avrupa çapında geçerliliği vardır.

YZDil.com Facebook

cpr certification online
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

YZDil.com İletişim

Yapay Zeka ile Dil Öğrenme YZDil.com 

Aldous Information Services BV

Jacob von Akenstraat 80, 3067 JR, Rotterdam, The Netherlands

www.aldous.nl

Türkiye Temsilcisi

Yıldızevler Mahallesi Sedat Simavi Sokak  No:17/A 06550 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 (312) 440 01 13

E-Mail: info@yzdil.com

Bu sitede tanıtımı yapılan yabancı dil kursları Mask Temsilcilik Bilgisayar Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından pazarlanmaktadır. www.mask.com.tr